Luyện Thi IELTS

Thông tin khóa học đang được cập nhật

💯️ 🏆 LỚP ÔN IELTS: Mục tiêu lớp học 6.5 đầu ra.

✴️ Lớp học dành cho các bạn bắt đầu ôn IELTS với nền tảng kiến thức khá.

✴️ HS được học và phân tích dạng bài kĩ chi tiết của từng kĩ năng, luyện tập nhuần nhuyễn trong từng chủ điểm học, làm các bài kiểm tra nhanh và đánh giá định kì 1 lần/tháng để bám sát tiến độ học.

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH