🌏 TẦM NHÌN: 

“HOAN ENGLISH định hướng phát triển thành doanh nghiệp đào tạo NGOẠI NGỮ - KỸ NĂNG hàng đầu ở khối phổ thông tại Hà Nội với triết lí giáo dục “Nuôi dưỡng tài năng của mỗi đứa trẻ”.

HOAN ENGLISH không ngừng ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO – CHUYÊN NGHIỆP để tạo ra các sản phẩm giáo dục chất lượng, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ - kỹ năng của thanh niên Việt Nam ở trong khu vực và quốc tế.

🌳 SỨ MỆNH: 

“Vì một thế hệ HS Việt Nam giỏi ngoại ngữ và phẩm chất tốt.”

 

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH