Bởi Trịnh Ngân Hoa | 22/07/2021

Hoan English cho rằng làm cha mẹ, việc khó nhất chính là tìm được sự cân bằng giữa việc đặt kỳ vọng ở con hay chỉ đơn giản là mong muốn điều tốt...

Đọc tiếp
Bởi Trịnh Ngân Hoa | 19/07/2021

I. NGUYÊN NHÂN Lý do #1: Vốn từ hạn chế Khi vốn từ vựng không phong phú, dù các em có nghe nhiều đến đâ...

Đọc tiếp
Bởi Trịnh Ngân Hoa | 17/07/2021

Cha mẹ là “chiếc khuôn” định hình tương lai của con. Chính vì vậy, mọi hành vi, hành động và cách sống của bạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến q...

Đọc tiếp

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH