I. TỔNG HỢP QUY TẮC THÊM - ED TRONG TIẾNG ANH

Link down tài liệu: 

https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/posts/3080091718878819

II. 15 NGỮ PHÁP QUAN TRỌNG CẦN ÔN TẬP ĐỂ THI ĐỖ CHUYÊN NGOẠI NGỮ CẤP 2

Link down tài liệu: https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/posts/3081105028777488

III. 120 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC 

Link down tài liệu:

https://www.facebook.com/luyenthitienganhphothong/posts/3081763192045005

Đăng ký làm gia sư

Mật khẩu của bạn được mã hóa. Ngoại trừ bạn, không ai có thể biết được mật khẩu của bạn.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY TẠI HOAN ENGLISH